Email
Mật khẩu
Đăng ký  Quên mật khẩu? 


Thông báo
Ngày đăng: 16-10-2017 - Được xem 10692 lần
CHÍNH SÁCH BẢO MẬT THÔNG TIN

1) Mục đích và phạm vi thu thập

Việc thu thập dữ liệu chủ yếu trên Sàn giao dịch thương mại điện tử  Phomuaban.vn bao gồm: họ tên, email, điện thoại, tên đăng nhập, mật khẩu đăng nhập, địa chỉ khách hàng. Đây là các thông tin mà Phomuaban.vn cần thành viên cung cấp bắt buộc khi đăng ký sử dụng dịch vụ và để Phomuaban.vn liên hệ xác nhận khi khách hàng đăng ký sử dụng dịch vụ trên website nhằm đảm bảo quyền lợi cho cho người tiêu dùng. 

Các thành viên sẽ tự chịu trách nhiệm về bảo mật và lưu giữ mọi hoạt động sử dụng dịch vụ dưới tên đã đăng ký, mật khẩu và hộp thư điện tử của mình. Ngoài ra, thành viên có trách nhiệm thông báo kịp thời cho Sàn giao dịch thương mại điện tử  Phomuaban.vn về những hành vi sử dụng trái phép, lạm dụng, vi phạm bảo mật, lưu giữ tên đăng ký và mật khẩu của bên thứ ba để có biện pháp giải quyết phù hợp. 

2) Phạm vi sử dụng thông tin

Sàn giao dịch thương mại điện tử Phomuaban.vn sử dụng thông tin Thành viên cung cấp để:

- Cung cấp các dịch vụ đến Thành viên;

- Gửi các thông báo về các hoạt động trao đổi thông tin giữa Thành viên và Sàn giao dịch thương mại điện tử Phomuaban.vn;

- Ngăn ngừa các hoạt động phá hủy tài khoản người dùng của Thành viên hoặc các hoạt động giả mạo Thành viên;

- Liên lạc và giải quyết với Thành viên trong những trường hợp đặc biệt;

- Không sử dụng thông tin cá nhân của Thành viên ngoài mục đích xác nhận và liên hệ có liên quan đến giao dịch tại Phomuaban.vn;

Trong trường hợp có yêu cầu của pháp luật: Sàn giao dịch thương mại điện tử  Phomuaban.vn có trách nhiệm hợp tác cung cấp thông tin cá nhân thành viên khi có yêu cầu từ cơ quan tư pháp bao gồm: Viện kiểm sát, tòa án, cơ quan công an điều tra liên quan đến hành vi vi phạm pháp luật nào đó của khách hàng. Ngoài ra, không ai có quyền xâm phạm vào thông tin cá nhân của thành viên.

3) Thời gian lưu trữ thông tin

Dữ liệu cá nhân của Thành viên sẽ được lưu trữ cho đến khi có yêu cầu hủy bỏ hoặc tự Thành viên đăng nhập và thực hiện hủy bỏ. 
Việc hủy bỏ thông tin Thành viên là người bán chỉ được thực hiện sau 01 tháng kể từ ngày người bán gửi thông báo đến Ban quản lý Phomuaban đề nghị khóa chức năng đăng tin của tài khoản. Quy định này nhằm bảo vệ người mua hàng không bị mất thông tin tài khoản người bán sau khi mua hàng.
Còn lại trong mọi trường hợp thông tin cá nhân thành viên sẽ được bảo mật trên máy chủ của Phomuaban.vn.

4) Địa chỉ của đơn vị thu thập và quản lý thông tin cá nhân

Hộ kinh doanh Cổng Phố 
Địa điểm kinh doanh: S41, Tầng 1, Chung cư H3, 384 Hoàng Diệu, Phường 6, Quận 4, Tp. Hồ Chí Minh
Email: hotrophomuaban@yahoo.com

5) Phương tiện và công cụ để người dùng tiếp cận và chỉnh sửa dữ liệu cá nhân của mình.

Thành viên có quyền tự kiểm tra, cập nhật, điều chỉnh hoặc hủy bỏ thông tin cá nhân của mình bằng cách đăng nhập vào tài khoản và chỉnh sửa thông tin cá nhân hoặc yêu cầu Phomuaban.vn thực hiện việc này.

Thành viên có quyền gửi khiếu nại về việc lộ thông tin các nhân cho bên thứ ba đến Ban quản lý của Sàn giao dịch thương mại điện tử Phomuaban.vn. Khi tiếp nhận những phản hồi này, Phomuaban.vn sẽ xác nhận lại thông tin, phải có trách nhiệm trả lời lý do và hướng dẫn thành viên khôi phục và bảo mật lại thông tin.

Email: hotrophomuaban@yahoo.com 

5) Cam kết bảo mật thông tin cá nhân khách hàng

Thông tin cá nhân của thành viên trên Phomuaban.vn được Phomuaban.vn cam kết bảo mật tuyệt đối theo chính sách bảo vệ thông tin cá nhân của Phomuaban.vn. Việc thu thập và sử dụng thông tin của mỗi thành viên chỉ được thực hiện khi có sự đồng ý của khách hàng đó trừ những trường hợp pháp luật có quy định khác.

- Không sử dụng, không chuyển giao, cung cấp hay tiết lộ cho bên thứ ba nào về thông tin cá nhân của thành viên khi không có sự cho phép đồng ý từ thành viên.

- Trong trường hợp máy chủ lưu trữ thông tin bị hacker tấn công làm phát sinh nguy cơ mất thông tin của người tiêu đùng, Phomuaban.vn sẽ có trách nhiệm thông báo vụ việc cho cơ quan chức năng điều tra xử lý kịp thời trong vòng 24 (hai mươi bốn) giờ sau khi phát hiện sự cố.

- Ban quản lý Phomuaban.vn yêu cầu các cá nhân khi đăng ký là thành viên, phải cung cấp đầy đủ thông tin cá nhân có liên quan như: họ và tên, địa chỉ liên lạc, email, điện thoại,...và chịu trách nhiệm về tính pháp lý của những thông tin trên. Ban quản lý Phomuaban.vn không chịu trách nhiệm cũng như không giải quyết mọi khiếu nại có liên quan đến quyền lợi của thành viên đó nếu xét thấy tất cả thông tin cá nhân của thành viên đó cung cấp khi đăng ký ban đầu là không chính xác.

Các thông báo khác:
QUY CHẾ HOẠT ĐỘNG CỦA SÀN GIAO DỊCH THƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬ PHOMUABAN.VN (11032)
  (16-10-2017)
CHÍNH SÁCH BẢO MẬT THÔNG TIN (10693)
  (16-10-2017)
QUY TRÌNH GIẢI QUYẾT TRANH CHẤP (2154)
  (16-10-2017)
Hướng dẫn cách gõ tiếng Việt  (36507)
  (11-08-2009)